A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

 Ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1714/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số: 391/UBND-NC ngày 11/02/2022, 563/UBND-NC ngày 01/3/2022, 830/UBND-NC ngày 25/3/2022, 1041/UBND-NC ngày 14/4/2022 và 1451/UBND-NC ngày 20/5/2022 để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra. Sau khi có hướng dẫn hoặc chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch trên, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh.

Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trục Tổ Công tác triển khai Đề án tỉnh) kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định.


Tác giả: Tiến Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 363
Hôm qua : 438
Tháng 06 : 6.496
Tháng trước : 7.275
Năm 2024 : 43.326