ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG

 I. Thông tin đơn vị

- Trụ sở : Đảng ủy – HĐND – UBND phường Quang Trung

- Địa chỉ : số 804 Phan Đình Phùng – phường Quang Trung – Thành phố Kon Tum

- Điện thoại : 0603.867169

- Email : ubndphuongquangtrungkt@gmail.com

II. Đặc điểm, tình hình địa phương

- Phía Đông giáp phường Thắng Lợi; phía Tây giáp phường Ngô mây và xã Vinh Quang; phía Nam giáp phường Quyết Thắng; phía Bắc giáp phường Duy Tân và Trường Chinh.

- Phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 357,92 ha, có dân số 20.100 người, với 4.531 hộ được phân bổ thành 14 thôn, tổ dân phố, trong đó có 02 thôn đồng bào DTTS với 420 hộ, 2.366 khẩu chiếm 11,77%

 III. Thông tin lãnh đạo

 1. Ông : A Đăng

 - Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ.

 - Số điện thoại: 0914.102.321

 - Email: adangkt75@gmail.com

 2. Ông Lý Tấn Bông

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại : 0986113737

- Email : lybongkt@gmail.com

 3. Ông Vũ Việt Phương

 - Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy

 - Điện thoại: 0919.334.047 

 - Email: vietphuongk107@gmail.com

4. Ông Trần Huy Toàn

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại: 0977.448.250

- Email: pttloan.qthang@gmail.com

5. Bà Phạm Thị Tố Loan 

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại: 0975.236.777.

- Email: pttloan.qthang@gmail.com

6. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

- Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại : 0356401179

- Email : linhqtrung@gmail.com