A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Công bố và ban hành kèm theo Quyết định này Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Biểu đồ chạy xe được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao 2 thông vận tải tỉnh Kon Tum tại địa chỉ http://sgtvt.kontum.gov.vn và cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn/).

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trương Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 13270/BGTVT-VT ngày 12 tháng 12 năm 2022, Văn bản số 2398/BGTVT-VT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố và ban hành kèm theo Quyết định này Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Biểu đồ chạy xe được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum tại địa chỉ http://sgtvt.kontum.gov.vn và cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ https://qlvt.mt.gov.vn/).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 291/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, các bến xe khách và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 360
Hôm qua : 438
Tháng 06 : 6.493
Tháng trước : 7.275
Năm 2024 : 43.323