A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp, triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cưtrênđịa bàn huyện Ia H’Drai năm 2023

Từ ngày ban hành Kế hoạch đến trước ngày 30/11/2023: Giao Ban Nhân dân 02 thôn (thôn PLei Đôn, PLei Tơngia) vận động được ít nhất 02 hộ (mỗi thôn vận động ít nhất 01 hộ) tham gia di dân đến huyện Ia H’Drai.  

1. Chỉ tiêu vận động, di dân năm 2023:

UBND phường giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ vận động, di dân đến huyện Ia H'Drai năm 2023, như sau:

 Từ ngày ban hành Kế hoạch đến trước ngày 30/11/2023: Giao Ban Nhân dân 02 thôn (thôn PLei Đôn, PLei Tơngia) vận động được ít nhất 02 hộ (mỗi thôn vận động ít nhất 01 hộ) tham gia di dân đến huyện Ia H’Drai.  

2. Công tác tuyên truyền vận động:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Chương trình bố trí dân cư; mục đích, kế hoạch, quy trình thủ tục, các chế độ chính sách hỗ trợ theo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Thị Tố Loan, PCT UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: Ban Nhân dân 02 thôn;

- Ban, ngành phối hợp: BTT UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể phường; các ngành chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Tăng cường công tác xây dựng tin, bài tuyên truyền về thông tin Điểm dân cư số 64, đối tượng, chế độ chính sách, phương án sắp xếp bố trí dân cư,… theo nội dung Đề án 285; thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cao su; tình hình sinh hoạt, sản xuất của người dân tại huyện Ia H'Drai,… trên Trang thông tin điện tử phường, hệ thống loa truyền thanh của phường.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Thị Tố Loan, PCT UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: Cán bộ Văn hoá Xã hội (phụ trách VHTT).

- Ban, ngành phối hợp: BTT UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể phường; các ngành chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Lập danh sách các hộ có nhu cầu di dân và thực hiện quy trình họp xét di dân:

- Trên cơ sở chỉ tiêu vận động, di dân được giao năm 2023, Ban Nhân dân 02 thôn hướng dẫn các hộ dân có nhu cầu tự nguyện di dân đến huyện Ia H'Drai làm Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo Mẫu đơn gửi kèm). Báo cáo định kỳ nhu cầu đăng ký di dân trên địa bàn phường (theo Mẫu danh sách gửi kèm) về UBND phường (qua CC. VPTK – Nguyễn Thị Bích Hoà) trước ngày mùng 08 hằng tháng để tổng hợp.

- Kiện toàn Hội đồng bình xét di dân của phường theo quy định và thực hiện quy trình họp bình xét, công khai danh sách các hộ được bố trí di dân đến huyện Ia H’Drai theo quy trình bố trí, ổn định dân cư.

- Trình hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định di dân đến huyện Ia H'Drai về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế phường) để thẩm định, phê duyệt. Hồ sơ trình gồm:

+ Tờ trình của UBND phường về việc đề nghị ban hành Quyết định di dân đến huyện Ia H'Drai.

+ Biên bản họp thôn về việc triển khai chủ trương, kế hoạch bố trí ổn định dân cư đến huyện Ia H'Drai năm 2023 (kèm theo Danh sách hộ dân tự nguyện đăng ký di dân).

+ Đơn tự nguyện bố trí ổn định dân cư (có chữ ký của hộ dân và xác nhận của UBND phường sau khi đã làm việc cụ thể với hộ dân tuyên truyền về các nội dung Đề án 285, xác nhận về nhu cầu, nguyện vọng di dân, kiểm tra đầy đủ thông tin hộ dân cung cấp).

+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt, danh sách và hồ sơ công khai danh sách các hộ dân được di dân đến huyện Ia H'Drai (thời gian công khai ít nhất 15 ngày).

+ Phiếu xác nhận thông tin cư trú của từng hộ dân.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Thị Tố Loan, PCT UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: CC. VPTK phường;

- Ban, ngành  phối hợp: Ban Nhân dân 02 thôn, các ngành chuyên môn có liên quan. Riêng Công an phường triển khai, rà soát đối tượng di dân đến Điểm dân cư số 64 đảm bảo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định liên quan để phục vụ công tác họp xét di dân.

- Thời gian hoàn thành:

Thời gian hoàn thành hồ sơ, trình UBND thành phố ban hành Quyết định di dân theo quy định trước ngày 15/9/2023.

(Có Bảng kế hoạch chi tiết thực hiện quy trình di dân kèm theo).

4. Phối hợp thực hiện công tác bàn giao dân cư:

UBND phường phối hợp thực hiện công tác bàn giao dân cư sau khi có Quyết định di dân của UBND thành phố; Lập biên bản bàn giao dân theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Thị Tố Loan, PCT UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: CC. VPTK phường.

- Ban, ngành  phối hợp: Phòng Kinh tế thành phố, CC. VHXH phường; các ngành chuyên môn có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/11/2023.

5. Công tác hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống tại nơi ở mới sau bàn giao, tiếp nhận, bố trí dân cư:

5.1. Thực hiện công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,… (về con giống, cây giống, vật tư xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, trang thiết bị, dụng cụ gia dụng cần thiết khác,...) hỗ trợ người dân xây dựng nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi bước đầu ổn định sinh hoạt, sản xuất tại nơi ở mới.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Lý Tấn Bông, Chủ tịch UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: Ban Nhân dân 02 thôn, CC. TCKT.

- Ban, ngành phối hợp: Ban Thường trực UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường và các ngành chuyên môn liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên và thực hiện việc hỗ trợ gắn với từng đợt di dân.

5.2. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển khẩu, nhập hộ khẩu cho các hộ di dân sau khi hoàn thành công tác bàn giao nhận dân để người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Đề án 285 và các thủ tục hành chính khác như: Chuyển trường cho học sinh, chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng,… (nếu có).

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Thị Tố Loan, PCT UBND phường.

- Ban, ngành thực hiện: Ban Nhân dân 02 thôn, CC. VHXH, CC. TPHT.

- Ban, ngành phối hợp: CC. VPTK phường, Công an phường và các ngành chuyên môn liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu thực hiện.

- Thời gian thực hiện:  Thường xuyên.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 362
Hôm qua : 438
Tháng 06 : 6.495
Tháng trước : 7.275
Năm 2024 : 43.325